Malmö: efter antisemitism kommer sprängattentat kommer blodiga terrordåd?

Ledande politiker/ministrar, akademiker och opinionsbildare bör kommentera och fördöma sprängattentatet mot den judiska församlingen i Malmö. Vi har sedan långt tillbaka sett och hört rapporter som antisemitism i Malmö. Sprängattentatet är den logiska konsekvensen av judehatet. Tidigare aggressioner och trakasserier har också handlat om politik – om en hätsk stämning bland muslimer mot Israel. Man har på ett fullständigt groteskt och oacceptabelt sätt angripit enskilda judar och gjort dem till representanter för en viss regering och en viss politik i Israel. Ilmar Reepalu har underblåst detta hat och dessa aggressioner.

Sprängattentatet handlar med all säkerhet även om att skrämma vissa människor. Att terrorisera. Detta kommer ur antisemitism samt ur en stark fientlighet mot Israel. Dådet i Malmö -i Sverige 2012 – kan därför kallas antisemitisk terrorism. Vad krävs för att Sveriges regering och ansvariga myndigheter ska agera beslutsamt och effektivt för att stoppa den farliga utvecklingen? Ny terror, blodsutgjutelse, mördade judar i Malmö?

Annonser

Om Roy

Roy Alterman jobbar med strategisk kommunikation
Det här inlägget postades i antisemitism. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Malmö: efter antisemitism kommer sprängattentat kommer blodiga terrordåd?

 1. SB skriver:

  Nu är det väl antagligen så att attentatsmännen och även många andra är emot staten Israels existens, inte en viss regering och en viss politik. Förvisso är det främst israeliska medborgare och IDF som är orsaken till att Israel existerar, men även de som stödjer Israels existens i Sverige är delansvariga. Att som motståndare till Israels existens motverka grupper som stödjer Israels existens är rationellt, och en sådan grupp är de som går till synagogan i Malmö.

  Det är förstås fullt möjligt att detta attentat inte har något med Israel att göra, men om det har det så är det ganska troligt att attentatsmännen inte attackerat synagogan om församlingsmedlemmarna entydigt varit för staten Israels utrotande. Min poäng är den att de som stödjer Israels existens är ansvariga för dess existens, på samma sätt som de som stödjer Hamas är ansvariga för vad deras stöd leder till, nämligen dödandet av civila och ett förhöjt hot om en ny förintelse (Hamas mål, se deras stadgar). Det är ingen poäng att försöka övertyga omgivningen att man inte har ansvar.

  Så hur borde nu personer som stödjer Israels existens och/eller religionsfrihet ta ansvar just nu? För att inte attentatsmännen ska vinna borde samhället på något sätt sluta upp och stödja den judiska församlingen. Det som rent konkret går att göra i det korta perspektivet är att hjälpa till med kostnaderna för säkerheten och för förstörelsen. Det sätt som svenska folket har valt att organisera sitt samhälle på är att det är staten som tar hand om problemen, och det ska man ha respekt för. Det är rimligt att staten nu går in och hjälper till med omkostnaderna för säkerheten, samt i framtiden även återuppbyggandet av synagogor om det skulle gå så långt. Ledande politiker, akademiker och opinionsbildare borde nu kliva fram och ta ställning angående omkostnaderna för säkerheten.

 2. Roy skriver:

  SB, är du ansvarig för ditt lands existens? Ska du hållas ansvarig för det ditt land står för, det din regering gör? Är det ”rationellt” att ”motverka” dig för att du stödjer ditt lands existens? Ett litet sprängattentat/terrordåd mot de ställen du besöker är att betrakta som en rationell handling?

  Judarna i Malmös församling är individer, ej representanter eller ansvariga för någonting annat än sina egna gärningar och ord. De flesta där (antar jag, har inte tillgång till statistik) är inte israeler. De är svenskar som åtnjuter bl a religions- och yttrandefrihet. De som attackerar denna församling begår brott, och som jag ser det – terrorbrott. De som aktivt försöker motverka/bekämpa Israels existens är fiender/terrorister som försöker undergräva den internationella freden och stabiliteten, enär Israel är en etablerad stat och medlem av FN och det internationella samfundet.

  Varken du eller jag vet, utan kan bara spekulera om saken, vad var och en av medlemmarna inom den judiska församlingen anser om Israel och situationen. Att som du bunta ihop dem till en homogen grupp är galet. Men om församlingsmedlem x stödjer Israels existens, så är detta inte konstigare än att du stödjer Finlands existens. Men annars är poängen att de enskilda medlemmarna har samma rätt som alla andra medborgare – inte bara att utöva sin religion, utan också att ha friheten och rätten att inte avtvingas avståndstagande eller explicit stöd för ett lands eller en regerings politik.

  Jag håller dock med dig att regeringen i Sverige och de lokala myndigheterna bör göra mer för att främja medborgarnas säkerhet. Och även om sådana saker som kippavandringar och religionsdialog är goda fenomen, så är det viktigare att polisen skärper sin underrättelseverksamhet och åtgärder för att stävja det som annars kan komma att leda till blodiga terrordåd i Malmö.

  • SB skriver:

   “SB, är du ansvarig för ditt lands existens?”

   Jag gör mitt bästa, borde göra mer.

   ”Ska du hållas ansvarig för det ditt land står för, det din regering gör?”

   Jag är ansvarig för det jag själv gör, inklusive att stödja Finland och Israel.

   ”Är det “rationellt” att “motverka” dig för att du stödjer ditt lands existens? Ett litet sprängattentat/terrordåd mot de ställen du besöker är att betrakta som en rationell handling?”

   Huruvida terrordåd är rationella, förutsatt att man tycker att politiskt våld är okej, beror på omständigheterna, framförallt på hur omgivningen reagerar. Om kostnaderna för säkerheten i Malmös synagoga blir för höga kommer de till slut tvingas att stänga synagogan. Det innebär att terroristerna har vunnit vilket innebär att terrorn ur deras synvinkel var rationell. Signalen till högerextremister, vänsterextremister och islamister är då att politiskt våld lönar sig vilket riskerar att öppna Pandoras ask.

   ”Judarna i Malmös församling är individer, ej representanter eller ansvariga för någonting annat än sina egna gärningar och ord. De flesta där (antar jag, har inte tillgång till statistik) är inte israeler. De är svenskar som åtnjuter bl a religions- och yttrandefrihet. De som attackerar denna församling begår brott, och som jag ser det – terrorbrott. De som aktivt försöker motverka/bekämpa Israels existens är fiender/terrorister som försöker undergräva den internationella freden och stabiliteten, enär Israel är en etablerad stat och medlem av FN och det internationella samfundet.”

   Håller med om att det är terror, vad det sedan är i juridisk mening vet jag inte.

   ”Varken du eller jag vet, utan kan bara spekulera om saken, vad var och en av medlemmarna inom den judiska församlingen anser om Israel och situationen. Att som du bunta ihop dem till en homogen grupp är galet.”

   Jag misstänker starkt att de flesta stödjer Israels existens och därmed personligen bidrar till Israels säkerhet. Vad gäller församlingen som grupp så vet jag inte huruvida de ber för Israel som i vissa kyrkor eller gör något liknande. Har ingen större koll på judendomen men vissa inriktningar tror jag har en viss koppling till stöd för Israels existens i och med att man ser bildandet av Israel som uppfyllandet av en profetia (men som sagt, jag har egentligen noll koll angående detta).

   ”Men om församlingsmedlem x stödjer Israels existens, så är detta inte konstigare än att du stödjer Finlands existens. Men annars är poängen att de enskilda medlemmarna har samma rätt som alla andra medborgare – inte bara att utöva sin religion, utan också att ha friheten och rätten att inte avtvingas avståndstagande eller explicit stöd för ett lands eller en regerings politik.”

   Visst, att de stödjer Israels existens är inte konstigare än att jag stödjer Israels existens, men för de som tror att Israel är satan självt (eventuellt den lilla satan) och ett hot mot världsfreden så måste ett stöd för Israels existens te sig mycket suspekt. Alla länders existens är inte något positivt, tänk på Sovjetunionen till exempel. Att personer som är emot Israels existens eller Israels politik vill att människor, inklusive judar, tar avstånd från existensen eller politiken är naturligt och det finns ingen rättighet att slippa höra sådana önskemål. Ansvar och juridiskt ansvar är två olika saker precis som rätten att inte avtvingas ett ställningstagande jämfört med att någon önskar att de tar ställning. Problemet blir när avståndstagandet är menat som ett substitut för säkerhetsarrangemang som staten borde tillhandahålla (det vill säga om man menar att judiska församlingen ska ta avstånd eller ta de våldsamma konsekvenserna). Varför Ilmar Reepalu sedan vill att den judiska församlingen ska ta avstånd från Israels politik när de aldrig påstått sig stödja Israels politik är en annan sak som hans samvete får leva med, men jag antar att Reepalu egentligen vill att hela världen går ut och tar avstånd från Israel. Han tycker ju trots allt att sionism är lika med rasism, och att tycka att alla borde ta avstånd från rasism är det ju inget fel på.

   ”Jag håller dock med dig att regeringen i Sverige och de lokala myndigheterna bör göra mer för att främja medborgarnas säkerhet. Och även om sådana saker som kippavandringar och religionsdialog är goda fenomen, så är det viktigare att polisen skärper sin underrättelseverksamhet och åtgärder för att stävja det som annars kan komma att leda till blodiga terrordåd i Malmö.”

   Att stärka polisresurserna rent generellt vore också bra, jag tänkte att staten borde gå in och finansiera de extra omkostnader för säkerheten som en synagoga har i jämförelse med en kyrka som är i bruk. Anledningen till detta är främst att skapa en känsla av att terroristerna inte har vunnit men det vore också rättvist. Det är möjligt att polisen skulle kunna gå in och direkt sköta om synagogans säkerhet, vet ej hur bra det alternativet är. Det blir definitivt billigare både vad gäller mänskliga uppoffringar och rent ekonomiskt att agera nu snarare än att vänta tills det blivit ännu värre.

   • Roy skriver:

    ”…men som sagt, jag har egentligen noll koll på detta”.

    Bra att du erkänner detta.

    Annars kan vi summera den här diskussionen för den här gången – det som skedde i Malmö var ett brott. Enligt min mening rör det sig om terrorism. Sådant måste bekämpas. De enskilda medlemmarna i församlingen är inte representanter för Israel. De har rätt att utöva sin religion och hålla demonstrationer till stöd för Israel utan att behöva riskera fysiska och våldsamma repressalier. Malmö stad samt regeringen måste verka för att skydda mötes-, religions- och yttrandefriheten.

    Jag är övertygad om att det bland medlemmarna där finns olika övertygelser och åsikter om det mesta, inklusive om olika regeringar och partier i Israel. Men vad menas med att ”stödja Israels existens”? Någon kanske har donerat pengar eller ett träd till Israel. Någon nöjer sig med att argumentera mot sådana som ifrågasätter Israels rätt att existera. Om någon ogillar detta stöd så har den personen rätt att framföra kritik. Och motparten kan då kritisera denna kritik. Men i vår demokrati finns vissa gränser – våld, terror o.d. är förbjudet. Jag har i princip rätt att hata Finland, men jag har inte rätt att fysiskt attackera dig. Unga muslimer, vars hat mot Israel av allt att döma inte bara handlar om ”politik”, om att bekämpa Israel på olika sätt, utan även är befläckat av bl a islamistisk ideologi, med inslag av antisemitism, har rätt att demonstrera (så länge de inte uppviglar, hetsar eller använder våld) och skriva artiklar osv. Men de måste liksom alla andra medborgare här respektera och följa lagstiftningen i landet.

    Israel är vidare en demokrati, samt medlem i FN och ytterligare en lång rad internationella organisationer. Att ge efter för de som exempelvis kallar Israel för satan, eller de som i Malmö eller södra Israel gör sig skyldiga till terrorism, är att öppna för en mycket farlig utveckling och ett sluttande plan. Och i Sverige måste nu mer resurser läggas för att garantera säkerheten för judarna i Malmö. Vidare måste vi värna och skydda yttrandefriheten – så att alla passionerade pro-detta eller anti-det-andra får uttrycka sina åsikter (så länge de inte hetsar eller uppviglar osv). Därutöver måste polisens underrättelseverksamheter och åtgärder skärpas och fokuseras för att få stopp på den farliga utvecklingen i Sverige.

   • SB skriver:

    Noterade efter att jag skrev kommentaren att regeringen 2011 tog initiativet att skjuta till 4 miljoner till säkerheten för judiska organisationer i budgeten för 2012 som en engångssatsning. Uppenbarligen hjälper vissa kommuner också till.

    http://www.regeringen.se/sb/d/15173
    http://www.sydsvenskan.se/malmo/okad-sakerhet-for-malmos-judar/

    Tidigare har en del motioner inlämnats angående kostnaden för säkerheten för judiska organisationer som vad jag förstår det avslagits om jag tolkar riksdagens hemsida rätt, hittade motioner av Annelie Enochson (kd) och Cecilia Wikström (fp).

    http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-200304Kr221-Sakerhetskos_GR02Kr221/
    http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-200506Kr289-Sakerhetskos_GT02Kr289/

    Vill också tillägga angående Hamas stadgar att de inte explicit förespråkar en ny förintelse och att man kan tolka stadgarna på olika sätt, hade citatet ur en hadith från paragraf 7 i åtanke när jag skrev min förra kommentar.

    http://www.adl.org/main_israel/hamas_charter.htm

  • Homerus skriver:

   Roy, i logik är det du skriver självklart i Sverige. Vad gäller hatet i verkligheten bland människor, så är det i den judiska församlingens fall lite att låtsas som om ingenting. Vi vet inte vad alla tycker om situationen i Israel/Palestina. För när det är klart att alla besökare inte är en homogen grupp med liknande åsikter, så är det riktigt konstigt när Israels ambassadör i Sverige bjuds in för att tala (med andra fd ledande politiker) i synagogan och det samtidigt finns ett uttalat direkt stöd till Israel och den sittande regeringens policy i Israel/Palestina området. Detta, Utan att någon på plats kommer med tillräckligt bra mothugg, eller någon form av kritik.

   Låt oss vara ärliga nu Roy. Stödet för Israels samhälle och politik finns att hitta i den judiska församlingen. Även om det inte är en homogen grupp. Och även om det finns många där som har en hel del kritik också.

 3. Roy skriver:

  Hamasledare har gjort klart att man inte tänker erkänna Israel. En ”Förintelse” är en annan sak. De islamistiska terrororganisationerna, inklusive Hamas, ämnar fortsätta med terrorkriget mot Israel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s